Felietony

Najnowsze oferty
Jak założyć działalność gospodarczą - biuro obrotu nieruchomościami w 5 krokach

10/21/2015 | Karolina Kisiel
Z początkiem października w wielu stowarzyszeniach lokalnych zrzeszonych w PFRN rozpoczynają się kursy specjalistyczne: "Zarządca nieruchomości" i "Pośrednik w obrocie nieruchomościami", które kończą się egzaminem i w przypadku pozytywnego jego wyniku- uzyskaniem odpowiedniej licencji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Wraz z chwilą zakończenia kursu aktualizuje się pytanie: co dalej? Jak zacząć działać na rynku i od czego zacząć. Bez wątpienia - od formalności i biznes planu.

 
 
Krok 1: Pomysł

W myśl zasady: „najtrudniejszy pierwszy krok”, należy najpierw przemyśleć i zweryfikować swoje plany dotyczące własnej działalności gospodarczej. Jest to bezwzględnie najważniejszy element całego systemu. Tworzymy firmę lub nazwę działalności, planujemy jej globalne funkcjonowanie, badamy rynek. Nieocenione w procesie zakładania działalności jest także wytworzony na tym etapie entuzjazm i motywacja.
Przede wszystkim jednak decydujemy o formie działalności. Biuro obrotu nieruchomościami nie ma ograniczeń ustawowych co do swojej formy. Może być zatem prowadzone w formie działalności osoby fizycznej, spółki cywilnej oraz spółek handlowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo- akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej).

Krok 2: Kompletowanie dokumentów

Kiedy już zadecydujemy, że chcemy prowadzić biuro obrotu nieruchomościami, powinniśmy skompletować wszystkie potrzebne dokumenty:
- umowy z pracownikami
- umowy z biurem rachunkowym;
- dokumenty z poprzedniej działalności;
- dokumenty z Urzędu Skarbowego nadające nr NIP- w tym celu wypełnić należy formularz NIP-1, gdy będziemy prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą lub NIP-2, gdy działalność będzie prowadzona w formie spółki prawa handlowego;
- jeśli działalność ma być prowadzona w formie spółki prawa handlowego należy pamiętać o tym, że umowa spółki powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego (z wyjątkiem spółki jawnej);

Krok 3: Rejestruj się!

Do rozpoczęcia działalności konieczna jest rejestracja w odpowiednim rejestrze. Dla osób fizycznych jest to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez gminy. Dla spółek handlowych- Krajowy Rejestr Sądowy.
Druki do wypełnienia:
  • Druk EDG-1- zarejestrowanie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Stanowi jednocześnie wniosek do ZUS, GUS i US. Sam wniosek do EDG wymaga określenia podstawowych danych, siedziby, ilości zatrudnianych pracowników, wskazania konta bankowego oraz ewentualnie zaświadczeń podatkowych za poprzedni rok, jeśli była prowadzona działalność gospodarcza. Załącznik EDG- RD jest przekazywany do GUS w celu uzyskania nr REGON. Załącznik EDG- RB służy do przekazania informacji Urzędowi Skarbowemu. Tutaj należy wskazać dane jednostki rozliczającej działalność, czyli księgowej. Wniosek można złożyć także on-line.
  • A) Druk KRS- W1- rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa;
  • B) Druk KRS-W2- rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców: spółka komandytowo- akcyjna;
  • C) Druk KRS-W3- rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • D) Druk KRS-W4- rejestracja podmiotu w rejestrze przedsiębiorców: spółka akcyjna;
W przypadku spółek kapitałowych rejestracja jest dwuetapowa. Najpierw rejestruje się spółkę w organizacji, wybiera się odpowiednie organy spółki, by w terminie 6 miesięcy od zgłoszenia spółki w organizacji, zarejestrować w KRS- ie spółkę kapitałową, posiadającą osobowość prawną.

Krok 4: Pieniądze

Po otrzymaniu zaświadczenie z Urzędu Gminy (lub wydruku ze strony CEiDG), udajemy się do banku, by założyć służbowe konto. Wiele banków proponuje korzystne oferty dla osób, które swoje służbowe konta zakładają w banku, z którego usług korzystają także w zakresie kont osobistych.
Następnie ze wszystkimi dokumentami udajemy się do biura rachunkowego. Księgowa powiadomi bank i ZUS oraz US o jej uprawnieniu do reprezentowania nas przed organami tych instytucji.
Musimy pamiętać, że w przypadku, gdy rejestrujemy działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej prawa handlowego musimy zabezpieczyć nasz kapitał zakładowy. W przypadku spółki z o. o. jest to minimum 5000, 00 zł, a w S.A. minimum 100 000,00 zł. Forma spółki prawa handlowego ma tę przewagę nad samodzielną działalnością gospodarczą, że odpowiedzialność wspólników spółki jest zaledwie subsydiarna, a ewentualne zaspokojenie wierzycieli odbywa się w pierwszej kolejności z majątku spółki.

Krok 5: Start!

Po dokonaniu wszelkich formalności rozpoczynamy działalność. Oprócz zorganizowania siedziby, musimy pamiętać o odpowiedniej reklamie (telewizja lokalna, gazety, billboardy, szyld, etc.), stronie internetowej i sprzęcie. W przypadku biura obrotu nieruchomościami nie są konieczne specjalistyczne maszyny, jednak bardzo ważne są komputery z dostępem do Internetu, drukarka, skaner, ksero oraz przede wszystkim dobry aparat fotograficzny i/lub kamera. Odpowiedni sprzęt i oprogramowanie komputerowe może zostać zakupione przez przedsiębiorcę, ale również wydzierżawione lub wzięte w leasing. Najważniejsza jednak na początku jest ciężka praca, zaangażowanie i elastyczny czas pracy. Powodzenia!
 

Karolina Kisiel,
Ekseprt PFRN, Radca Prawny  


 

Notes

Sygna Konsorcjum Kancelarii Prawnych
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

  • realtor.com
  • ARCHETON - projekty domów
  • Facebook nieruchomości
  • Centralny Rejestr