Zmiany w prawie

Najnowsze oferty
MIiB przygotowało nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów (…)

11/16/2016 | Leszek A. Hardek (ENF, DRN)
Wg. MIiB, celem nowelizacji przepisów jest "próba rozwiązania poważnego problemu społecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób realnie najuboższych".
 
 
 
Najważniejsze proponowane zmiany:

 • Zasady przydzielania mieszkania

  Przyznanie lokalu komunalnego ma być uzależnione nie tylko od dochodów, ale także od „stanu majątkowego”. Ministerstwo proponuje dla osób ubiegających się o przyznanie lokalu obowiązek składania deklaracji o wysokości dochodów oraz oświadczenia o stanie majątkowym, pod rygorem odpowiedzialności karnej.


 • Umowa najmu

  Projekt wprowadza dla gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego obowiązek zamierania umów na czas jedynie oznaczony od roku do pięciu lat. Umowy te będą mogły zostać przedłużone na kolejny okres, po aktualizacji aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej najemcy.


 • Rozwiązanie umowy

  Ustawodawca wprowadza w projekcie definicję kosztów utrzymania lokalu (zamiast wydatków) i jednoznacznie określa rodzaje opłat z tytułu których zaległości mogą być podstawą rozwiązania stosunku prawnego. Umożliwia ponadto rozwiązanie umowy w sytuacji, gdy najemca posiada prawo do innego lokalu, nie tylko w danej miejscowości. Proponuje się również możliwość rozwiązania umowy najmu lokalu, z jednoczesnym wskazaniem lokalu zamiennego, gdy aktualny lokal ma zbyt dużą powierzchnię w stosunku do liczby zamieszkujących go osób.


 • Wejście w życie

  Ustawa może zostać przyjęta w pierwszej połowie przyszłego (2017 roku) i może wejść w życie po upływie 12 miesięcy od daty ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów o odszkodowaniach, które miały by wejść w życie 1 stycznia kolejnego roku następującego po ogłoszeniu ustawy.


 • Prawa nabyte

  Znowelizowana ustawa będzie dotyczyć umów zawartych po wejściu w życie zmienionych przepisów.


  Projekt nowelizacji wraz z uzasadnieniem [ kliknij tutaj
 
Leszek A. Hardek
ENF, DRN, pośrednik i zarządca 
 
 
 
 

Notes

INTERCENTRUM nieruchomości mieszkania domy Toruń
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • Facebook nieruchomości
 • Centralny Rejestr
 • ARCHETON - projekty domów
 • realtor.com