Spis treści

Najnowsze oferty
Orzeczenia

Zbycie nieruchomości - od jakiej daty liczyć okres 5-letni dla celów podatkowych…

1/3/2017 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie są doradcami podatkowymi. Wskazane jest jednak by posiadali podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów odnośnie podatku dochodowego i aktualnie zarysowującej się w tym względzie linii orzecznictwa sądownictwa administracyjnego, zwłaszcza co do konieczności uiszczenia tego podatku w przypadku zbycia nieruchomości. 
Czytaj

Orzeczenia - kwiecień 2014

6/2/2014 | Fagora.pl
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • czasu przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe
 • braku zwolnienia podatkowego dla Spółek za przyznaniu odszkodowania za nieruchomości przejęte bezprawnie przez władze komunistyczne
 • zapłaty VAT i brak ulgi mieszkaniowej za sprzedaż działek w sposób ciągły, zorganizowany i z nastawieniem na zysk
Czytaj

Orzeczenia - marzec 2014

4/15/2014 | Fagora.pl
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:

 • czy przychodem są pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, która nie jest ujęta w ewidencji środków trwałych
 • sporu kompetencyjnego między wójtem a starostą o zasypanie odcinka służącego do odwadniania terenu.
 • podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku ustanowienia hipoteki łącznej na kilku nieruchomościach
 • obniżenia przychodu wynikającego ze zbycia działki lub mieszkania o wydatki związane z pożyczką, która wcześniej była zaciągnięta na zakup
 • płatności podatku w części przypadającej na współwłaściciela nieruchomości, jeśli ten jest zwolniony z podatku
 • zgody nadzoru budowlanego na użytkowanie całego wybudowanego przy posiadanym pozwoleniu na użytkowanie części nieruchomości.
Czytaj

Orzeczenia - luty 2014

3/21/2014 | Fagora.pl
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • różnej stawki VAT w umowie najmu lokalu.
 • podatku VAT od kary za przedterminowe rozwiązanie umowy
 • przekazania nieruchomości w zamian za umowę dożywocia bez obowiązku zapłaty podatku
 • należnego podatku od kwoty sprzedaży przy ponoszeniu wydatków na nową nieruchomość
 • terminu wpływu depozytu bankowego za zakup nieruchomości na aukcji komorniczej
 • zapisu windykacyjnego w przypadku braku orzeczenia sądowego
Czytaj

Orzeczenia - styczeń 2014

2/13/2014 | PFRN
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • PIT od gruntu rolnego
 • Podatku od odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania zwolnionego z podatku
 • Podatku od nieodpłatnej służebność osobistej mieszkania
Czytaj

Orzeczenia - grudzień 2013

1/30/2014 | PFRN
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • prawa do odmowy przez notariusza do sporządzenia umowy naruszającej zasady współżycia społecznego
 • podatku za legalizację przejazdu drogą
 • pokrycia kosztów sporządzenia przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego wykonanego na zlecenie fiskusa
Czytaj

Orzeczenia - listopad 2013

1/4/2014 | PFRN
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • podatku VAT od zamiany nieruchomości
 • wysokości podatku od nieruchomości dla domku letniskowego
 • PIT od służebności przesyłu
 • przeniesienia własności
 • terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania
 • naruszenia integralności wizualnej nieruchomości wspólnej
 • zakupu gruntu z budynkami przeznaczonymi do rozbiórki
Czytaj

Orzeczenia - październik 2013

12/2/2013 | PFRN
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • opłaty planistycznej uiszczonej po sprzedaży działki
 • właściwego doręczenia decyzji o wysokości podatku od nieruchomości 
 • przerywania biegu terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
 • VAT od usługi przekazania kontaktów osoby zainteresowanych uzyskaniem kredytu 
 • umowy dożywocia a powstanie przychodu 
 • uiszczania przez właściciela podatku od nieruchomości
Czytaj

Orzeczenia - wrzesień 2013

10/15/2013 | Fagora.pl
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • podatku PIT od umowy dożywocia
 • podatku od wynagrodzenia za urządzenie posadowione na gruncie rolnym
 • odpisu na fundusz remontowy 
 • uzupełnienia braków w dokumentacji budowlanej musi nastąpić niezwłocznie
Czytaj

Orzeczenia - sierpień 2013

9/4/2013 | PFRN
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • zawiadomienia Urzędu Skarbowego o nabyciu spadku
 • podatku od nabycia gruntów leśnych w drodze spadku
 • zwolnienie z podatku dochodowego przy nabyciu części mieszkania 
 • podatku od sprzedaż nieruchomości, w której była prowadzona działalność gospodarcza
 • ustalenie wartość nieruchomości do podatku PCC
 • podatku VAT za usługę rozbiórki budynku mieszkalnego
Czytaj

Notes

zapytaj eksperta
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • ARCHETON - projekty domów
 • Centralny Rejestr
 • Facebook nieruchomości
 • realtor.com