Spis treści

Najnowsze oferty
Orzeczenia

Od jakiej daty liczyć 5-letni okres – ważna uchwała NSA

6/20/2017 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
Do powrotu do tematu zmusza treść uchwały podjętej przez NSA w dniu 15 maja br. Odnosi się ona do zagadnienia, które do tej pory doczekało się w orzecznictwie, także NSA, sprzecznych rozwiązań. Niejednolitość linii orzecznictwa, wręcz niekiedy sprzeczność, nie była problemem akademickim, skutki odczuwali sprzedający, gdyż jedni zmuszeni były do zapłaty podatku dochodowego, od innych tego nie wymagano. 
Czytaj

Zbycie nieruchomości - od jakiej daty liczyć okres 5-letni dla celów podatkowych…

1/3/2017 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie są doradcami podatkowymi. Wskazane jest jednak by posiadali podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów odnośnie podatku dochodowego i aktualnie zarysowującej się w tym względzie linii orzecznictwa sądownictwa administracyjnego, zwłaszcza co do konieczności uiszczenia tego podatku w przypadku zbycia nieruchomości. 
Czytaj

Orzeczenia - kwiecień 2014

6/2/2014 | Fagora.pl
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • czasu przeznaczenie środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe
 • braku zwolnienia podatkowego dla Spółek za przyznaniu odszkodowania za nieruchomości przejęte bezprawnie przez władze komunistyczne
 • zapłaty VAT i brak ulgi mieszkaniowej za sprzedaż działek w sposób ciągły, zorganizowany i z nastawieniem na zysk
Czytaj

Orzeczenia - marzec 2014

4/15/2014 | Fagora.pl
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:

 • czy przychodem są pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, która nie jest ujęta w ewidencji środków trwałych
 • sporu kompetencyjnego między wójtem a starostą o zasypanie odcinka służącego do odwadniania terenu.
 • podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku ustanowienia hipoteki łącznej na kilku nieruchomościach
 • obniżenia przychodu wynikającego ze zbycia działki lub mieszkania o wydatki związane z pożyczką, która wcześniej była zaciągnięta na zakup
 • płatności podatku w części przypadającej na współwłaściciela nieruchomości, jeśli ten jest zwolniony z podatku
 • zgody nadzoru budowlanego na użytkowanie całego wybudowanego przy posiadanym pozwoleniu na użytkowanie części nieruchomości.
Czytaj

Orzeczenia - luty 2014

3/21/2014 | Fagora.pl
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • różnej stawki VAT w umowie najmu lokalu.
 • podatku VAT od kary za przedterminowe rozwiązanie umowy
 • przekazania nieruchomości w zamian za umowę dożywocia bez obowiązku zapłaty podatku
 • należnego podatku od kwoty sprzedaży przy ponoszeniu wydatków na nową nieruchomość
 • terminu wpływu depozytu bankowego za zakup nieruchomości na aukcji komorniczej
 • zapisu windykacyjnego w przypadku braku orzeczenia sądowego
Czytaj

Orzeczenia - styczeń 2014

2/13/2014 | PFRN
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • PIT od gruntu rolnego
 • Podatku od odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania zwolnionego z podatku
 • Podatku od nieodpłatnej służebność osobistej mieszkania
Czytaj

Orzeczenia - grudzień 2013

1/30/2014 | PFRN
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • prawa do odmowy przez notariusza do sporządzenia umowy naruszającej zasady współżycia społecznego
 • podatku za legalizację przejazdu drogą
 • pokrycia kosztów sporządzenia przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego wykonanego na zlecenie fiskusa
Czytaj

Orzeczenia - listopad 2013

1/4/2014 | PFRN
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • podatku VAT od zamiany nieruchomości
 • wysokości podatku od nieruchomości dla domku letniskowego
 • PIT od służebności przesyłu
 • przeniesienia własności
 • terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę odszkodowania
 • naruszenia integralności wizualnej nieruchomości wspólnej
 • zakupu gruntu z budynkami przeznaczonymi do rozbiórki
Czytaj

Orzeczenia - październik 2013

12/2/2013 | PFRN
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • opłaty planistycznej uiszczonej po sprzedaży działki
 • właściwego doręczenia decyzji o wysokości podatku od nieruchomości 
 • przerywania biegu terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
 • VAT od usługi przekazania kontaktów osoby zainteresowanych uzyskaniem kredytu 
 • umowy dożywocia a powstanie przychodu 
 • uiszczania przez właściciela podatku od nieruchomości
Czytaj

Orzeczenia - wrzesień 2013

10/15/2013 | Fagora.pl
Orzeczenia i wyroki dotyczące spraw:
 • podatku PIT od umowy dożywocia
 • podatku od wynagrodzenia za urządzenie posadowione na gruncie rolnym
 • odpisu na fundusz remontowy 
 • uzupełnienia braków w dokumentacji budowlanej musi nastąpić niezwłocznie
Czytaj

Notes

zapytaj eksperta
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • Facebook nieruchomości
 • realtor.com
 • Centralny Rejestr
 • ARCHETON - projekty domów