Felietony

Najnowsze oferty
Regulamin portalu Fagora.pl

6/17/2009 | redakcja Fagora.pl
Portal Fagora.pl jest oficjalnym serwisem Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, którego celem jest prezentacja ofert nieruchomości z całej Polski.
 

Zasady zamieszczania ofert na portalu …

Wyjaśnienia:

 • PFRN - z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 8, 00-116 Warszawa;

 • Stowarzyszenie – podmiot zrzeszający pośredników w obrocie nieruchomościami, prowadzący Lokalny System MLS, zamieszczający Oferty w Portalu;

 • System MLS - system wielokrotnego oferowania (ang. Multiple Listing Service);

 • Lokalny System MLS – System MLS prowadzony przez Stowarzyszenie lub rekomendowany przez Stowarzyszenia podmiot;

 • Oferta – oferta zbycia, wynajmu lub zamiany nieruchomości lub praw rzeczowych w Systemie MLS;

 • Portal – portal „FAGORA.PL”, dostępny pod adresem www.fagora.pl, prowadzony przez PFRN;

 • Użytkownik – podmiot świadczący usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zamieszczający Oferty w Lokalnym Systemie MLS;

 • Klient – podmiot, na rzecz którego Użytkownik w ramach Oferty świadczy na zasadzie wyłączności czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.


 
 1. Do portalu wprowadzane są wyłącznie oferty znajdujące się w lokalnych systemach MLS i tylko za ich pośrednictwem.

 2. Wprowadzane do Portalu mogą być tylko Oferty wynikające z umów pośrednictwa zawartych na zasadach wyłączności pomiędzy Użytkownikiem, a Klientem.

 3. Stowarzyszenie ma obowiązek zapewnić, aby Oferta opisana była wyłącznie w sposób odpowiadający przeznaczeniu poszczególnych pól formularza.

 4. Oferty muszą być niezwłocznie aktualizowane. Stowarzyszenie ma obowiązek usunąć z Portalu niezwłocznie Ofertę, która wygasła.
 
 

Notes

centralny rejestr pośredników i zarządców
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • ARCHETON - projekty domów
 • Facebook nieruchomości
 • Centralny Rejestr
 • realtor.com