Przegląd prasy

Najnowsze oferty
Przegląd prasy 6-11.03.2017

3/11/2017 | PFRN - Fagora.pl
 
 
 • Zbyt małe Polaków mieszkania

  W 2015 r. na przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce przypadało około 2,7 osoby. Z danych Eurostatu wynika, że wypadamy blado pod względem liczby pokoi na osobę. Średnia dla Unii Europejskiej wynosi 1,5 pokoju, a w wiodącej pod tym względem prym Belgii to nawet 2,4 pokoju. W Polsce (ex aequo z Bułgarią i Słowacją) na jednego mieszkańca przypada jeden pokój w mieszkaniu. Wyprzedzamy jedynie Serbię (0,8 pokoju na osobę) oraz Rumunię i Macedonię (po 0,9). — Warto jednak wziąć pod uwagę, że...

  Puls Biznesu; 06-03-2017 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami i zderegulowani do regulacji

  Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC kara finansowa. Między innymi taką zmianę do projektu ustawy na nowo opisującej zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy proponuje resort infrastruktury i budownictwa. Informacja o tym pojawiła się w opublikowanym niedawno raporcie z konsultacji społecznych projektu zmieniającego ustawę o gospodarce nieruchomościami. Przypomnijmy, że od początku 2014 r., kiedy zderegulowano zarówno zawód pośrednika, jak i zarządcy nieruchomościami, z prawa zniknęła większość zapisów dotyczących tych profesji. Efekt? „W praktyce wykonywania działalności zawodowej pojawiły się wątpliwości interpretacyjne zgłaszane zarówno ze strony pośredników i zarządców, jak i klientów tych podmiotów. Zaistniała zatem potrzeba skatalogowania wykonywanych czynności, co pozwoli zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację podmiotom zawierającym umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami” – wskazuje resort w uzasadnieniu do projektu. W nowelizacji określono więc, czym pośrednictwo jest. Wskazano również – za aktualnymi przepisami – że umowa pośredniczenia w nabywaniu nieruchomości wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, a pośrednik musi być ubezpieczony. Do tego dodano jednak zastrzeżenie, że omawiany kontrakt – również pod sankcją nieważności – musi być opatrzony informacją o numerze polisy, okresie jej obowiązywania i nazwie ubezpieczyciela.

  Gazeta Prawna; 07-03-2017 • Polska pozostaje liderem rynku nieruchomości komercyjnych

  To najwyższy wynik od rekordowego 2006 roku" - podkreśla w raporcie EY "Poland. The real state of real estate". Jak wynika z zebranych danych największą część transakcji stanowiły nieruchomości handlowe – 43 proc. i biurowe – 39 proc. "W Polsce zawarto co trzecią transakcję w regionie. Na drugim miejscu znalazły się Czechy (ok. 30 proc. udziału w rynku). Dużą dynamikę wzrostu można zaobserwować na Węgrzech, gdzie w ujęciu rocznym wartość zawartych tam transakcji wzrosła ponad dwukrotnie" …

  Puls Biznesu; 08-03-2017 • Będzie zmiana w ustawie o obrocie ziemią. Działki od kopalń zakupi każdy

  Nieruchomości rolne należące do przedsiębiorstw górniczych zostaną wyłączone spod obostrzeń przepisów o obrocie ziemią. Specustawa uwalniająca obrót tymi gruntami jest już w Sejmie. Twórcami projektu liczącego zaledwie stronę są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Dokument zakłada, że w przypadku zbywania przez przedsiębiorstwo górnicze kopalni, zakładu górniczego albo jego oznaczonej części, w skład których wchodzą nieruchomości rolne, do transakcji nie znajdą zastosowania dwa artykuły znowelizowanej 30 kwietnia 2016 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm. – dalej u.k.u.r.). Te, które zamroziły obrót prywatnymi gruntami rolnymi z obawy, że po zakończeniu embarga na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców dojdzie do jej masowego wykupu przez obcy kapitał.

  Gazeta Prawna; 09-03-2017 • Odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość można waloryzować wskaźnikiem inflacji.

  Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie dotyczące waloryzacji odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną jeszcze przed drugą wojną światową. Leży w granicach Stalowej Woli. Zdaniem sądu pytającego stworzony przez ustawodawcę mechanizm waloryzacji narusza konstytucyjne zasady sprawiedliwości społecznej, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz poprawnej legislacji. Zasada państwa prawnego wymaga bowiem stanowienia przez ustawodawcę norm nienagannych z punktu widzenia techniki legislacyjnej, jasnych, precyzyjnych i zrozumiałych dla adresatów. Tymczasem wskaźniki, do których odwołuje się kwestionowany przepis, są obliczane na podstawie wyników badań cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym oraz badań budżetów gospodarstw domowych. Ceny nieruchomości – co podkreśla sąd pytający – kształtują się natomiast odmiennie od cen dóbr i usług codziennego użytku. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił jednak opinii WSA i uznał przepis za konstytucyjny.

  Rzeczpospolita; 10-03-2017 • Podwyżki podatku od działek

  W marcu właściciele domów, mieszkań, gruntów oraz innych nieruchomości, muszą pamiętać o corocznym obowiązku podatkowym. Ten obowiązek został wprowadzony w 1991 r. Przez ponad ćwierć wieku, modyfikowano niektóre przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, ale generalne zasady działania wspomnianej daniny nadal pozostają niezmienione. Stawki dla firmowych budynków wciąż wydają się bardzo wysokie. Powody do narzekania mają nie tylko przedsiębiorcy. Warto zdawać sobie sprawę, że stawka podatku dotycząca gruntów niewykorzystywanych w działalności gospodarczej, od 1996 r. do 2017 r. wzrosła aż o 2250%. Takiej podwyżki z pewnością nie można uzasadnić korektą inflacyjną.

  Forsla.pl; 11-03-2017

Notes

centralny rejestr pośredników i zarządców
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • ARCHETON - projekty domów
 • Centralny Rejestr
 • Facebook nieruchomości
 • realtor.com