Przegląd prasy

Najnowsze oferty
Przegląd prasy 10-15.04.2017

4/15/2017 | PFRN - Fagora.pl


 
 • Służebność przesyłu na łasce TK

  Orzecznictwo w tej kwestii jest niekorzystne dla właścicieli gruntów. Wszystko dlatego, że Sąd Najwyższy, a za nim sądy powszechne na potrzeby tego typu spraw sięgają do regulacji dotyczących zasiedzenia służebności gruntowej. Jednak pojedyncze sądy zaczęły kwestionować taką wykładnię przepisów o zasiedzeniu. Wszystko wskazuje na to, że o wiele wcześniej TK odpowie na połączone do jednego rozpoznania pytania prawne sądów z Brodnicy i Grudziądza, które też kwestionują królującą w orzecznictwie wykładnię art. 292 i 285 k.c.

  Gazeta Prawna; 10-04-2017 • Ponad połowa transakcji sprzedaży mieszkań za gotówkę

  Więcej niż 50 proc. transakcji na rynku mieszkaniowym jest zawieranych w gotówce. Dzięki temu oraz programowi Mieszkanie dla Młodych w I kwartale tego roku spadła liczba dostępnych mieszkań deweloperskich. Jednym z powodów, że mniej rodzin może finansować mieszkanie kredytem, jest zaostrzanie z roku na rok kryteriów przyznawania kredytów przez banki.

  Puls Biznesu; 11-04-2017 • Prawa lokatora ważniejsze od właściciela

  Zgodnie z proponowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przepisami komornik będzie eksmitował dłużnika do innego lokalu, którego jest właścicielem. Jeżeli nie ma takiej możliwości, gmina będzie zobowiązana zapewnić mu tymczasowe pomieszczenie, w którym zamieszka. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. W projekcie rezygnuje się z dalszej części regulacji, z której wynika, że wstrzymanie się komornika z egzekucją nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, oraz zapisu, zgodnie z którym „po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. Komornik powiadamia w takim przypadku gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi pomieszczenia tymczasowego…

  Gazeta Prawna; 12-04-2017 • Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy można się odwołać w sprawie sporu o zasiedzenie dojazdu.

  Sąd Okręgowy w Lublinie rozstrzygał spór o pas gruntu położony przy granicy dwóch działek. Na jednej z nich małżeństwo P. w latach 70. ubiegłego wieku wybudowało dom tuż przy granicy. Doszli do porozumienia z sąsiadami, którzy udostępnili im pas gruntu na dojazd. Z czasem państwo P. ogrodzili swoją działkę, razem z gruntem sąsiadów. Nie było na tym tle konfliktów sąsiedzkich. Po latach wystąpili jednak do Sądu Rejonowego o jego zasiedzenie. A SR stwierdził, że do niego doszło. To nie spodobało się sąsiadom. Odwołali się do Sądu Okręgowego w Lublinie, twierdząc, że grunt jest ich własnością. SO nabrał wątpliwości natury prawnej i skierował pytanie do Sądu Najwyższego.

  Rzeczpospolita; 13-04-2015 • Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

  Warunkiem do ograniczenia sposobu korzystania z prawa własności nieruchomości, gdy zachodzi potrzeba realizacji inwestycji celu publicznego, jest brak zgodnego ustalenia warunków takiego udostępnienia działki inwestorowi w drodze rokowań. Przepisy nie określają formy prowadzenia rokowań ani też nie nakładają na inwestora obowiązku poinformowania właściciela na piśmie, że rokowania w sprawie uważa za zakończone.

  Rzeczpospolita; 14-04-2017 • Skąd wypływają dane o długach?

  Od kilku lat z państwowego rejestru – z ksiąg wieczystych – wypływają dane o właścicielach nieruchomości i ich zobowiązaniach. Udostępnia je m.in. portal zarejestrowany na Seszelach. Z danych korzysta nie tylko branża nieruchomości (pośrednicy, prawnicy). Każdy, kto ma dobre i złe zamiary. Właściciele nieruchomości skarżą się od lat. Były nawet śledztwa w tej sprawie, ale zakończyły się niczym. Czy tym razem będzie inaczej? Po artykule w „Nieruchomościach" (z 31 marca 2017 r.) pt. „Dane z ksiąg wieczystych na portalu z Seszeli" Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez kilka portali, w tym te zarejestrowane na Seszelach, które za pieniądze udostępniają dane z ksiąg wieczystych.

  Rzeczpospolita; 14-04-2017 • Czas przygotować się na rewolucję w ochronie danych osobowych…

  28 marca 2017 r. na stronie Ministerstwa Cyfryzacji został opublikowany długo oczekiwany projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Regulacja ta, wraz z unijnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO lub rozporządzenie), zastąpi obowiązujące przepisy, a jednocześnie na nowo zdefiniuje prawa osób fizycznych do ochrony danych osobowych. Za niewypełnianie obowiązków wynikających z RODO przepisy przewidują wysokie kary finansowe – nawet do 20 mln euro lub do 4 proc. światowego rocznego obrotu. Czasu na dostosowanie organizacji do zmian pozostało już niewiele.

  Rzeczpospolita; 15-04-2017

Notes

zapytaj eksperta
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • Facebook nieruchomości
 • realtor.com
 • ARCHETON - projekty domów
 • Centralny Rejestr