Przegląd prasy

Najnowsze oferty
Przegląd prasy 13-18.03.2017

3/18/2017 | PFRN - Fagora.pl

 
 • Polacy wybudowali mniej domów niż rok temu

  Inwestorzy indywidualni wybudowali w ubiegłym roku ponad 10 mln mkw. domów na użytek własny. Siłą napędową wzrostu budownictwa byli jednak deweloperzy – liczba inwestycji oddanych do użytku z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem wzrosła o ok. 25 proc. w relacji 2016 do 2015 roku.

  Bankier.pl; 13-03-2017 • Wysokie zainteresowanie zakupem mieszkań w IV kw.

  Na rynku nieruchomości mieszkaniowych utrzymuje się faza bardzo wysokiej aktywności (...). Aktywność ta nie generowała dotąd nadmiernych napięć w sektorze nieruchomości ani w sektorze finansowym" - czytamy w raporcie. NPB potwierdził, że utrzymuje się wysokie zainteresowanie zakupem mieszkań. Powodem dużego zainteresowania zakupem lokali jest m.in. wysoka, krótkookresowa opłacalność inwestycji. "Przy założeniu średniej wysokości czynszu możliwego do uzyskania, rentowność inwestycji mieszkaniowej jest wyższa niż oprocentowanie lokaty bankowej i rentowność 10-letnich obligacji skarbowych oraz zbliżona do uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych. Relacja kosztu...

  Puls Biznesu; 14-03-2017 • Polacy nie czytają umów

  Zaledwie 60 proc. Polaków, którzy w ostatnim czasie zawarli transakcję wymagającą podpisania umowy, zadeklarowało, że zapoznało się dokładnie z jej treścią - wynika z badania przeprowadzonego przez PBS na zlecenie AXA i Provident Polska. Dla blisko 30 proc. Polaków podpisanie umowy jest sytuacją stresującą, a mimo to wielu z nich nie czyta dokładnie jej treści. Dla niemal połowy osób powodem nieprzeczytania umowy było zaufanie do firmy, z którą była zawierana. Respondenci podkreślali, że była to wielka, dobrze znana firma lub dostawca, z którym mieli już wcześniej do czynienia. Ponad jedna czwarta respondentów nie zapoznała się z umową z powodu braku czasu, zaś 13 proc. narzekało na to, że umowa była trudna i niezrozumiała.

  Rzeczpospolita; 15-03-2017 • Prezesi spółdzielni mieszkaniowych zostaną na stanowiskach. Jest sposób na obejście wyroku SA

  Radość spółdzielców z nadzwyczaj korzystnego dla nich wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (wyrok z 8 grudnia 2016 r., sygn. VI ACa 1395/16) nie trwała długo. Prezesi betonowych molochów znaleźli bowiem metodę na utrzymanie stanowisk. I to nawet w razie nieuzyskania absolutorium podczas walnego zgromadzenia. Co w teorii oznacza ten wyrok? Ano tyle, że spółdzielcy, którzy uzyskają większość podczas zgromadzenia, są w stanie pozbyć się nielubianego prezesa w ciągu zaledwie kilku godzin. A nie – tak jak to było, gdy przyjmowano, że głosowanie nad odwołaniem może nastąpić dopiero podczas kolejnego walnego zgromadzenia – po kilkunastu miesiącach. Tyle teoria. Praktyka jest jednak inna. Z naszych informacji wynika, że w wielu spółdzielniach zmieniane są właśnie statuty. A to dlatego, że art. 83 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) stanowi, że walne zgromadzenie może być podzielone na części. Warunek? Liczba spółdzielców musi przekraczać 500, a statut musi przewidywać taką możliwość

  Gazeta Prawna; 16-03-207 • Kredyty hipoteczne do likwidacji

  W czwartek 16 marca Senat RP pracował nad ustawą o kredycie hipotecznym. Przyjęcie przepisów w obecnym brzmieniu grozi całkowitą likwidacją mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla osób, których nie stać na zakup mieszkania za gotówkę. Ustawa ta stanowi implementacje przepisów Europejskiej Dyrektywy Hipotecznej i generalnie podnosi ona poziom ochrony prawnej kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego w Polsce. Obejmuje ona swoim zakresem osoby fizyczne zaciągające kredyty na mieszkanie z zabezpieczeniem hipotecznym na nieruchomości…

  Rzeczpospolita; 17-03-2017 • Polacy wydali na nowe mieszkania najwięcej gotówki w historii

  14,2 mld złotych – taką astronomiczną kwotę wydali Polacy na zakup nowych mieszkań w zaledwie 7 miastach – wynika z najnowszych szacunków NBP podsumowujących 2016 rok. Jest to najwyższy wynik w historii.

  Forsal.pl; 18-03-2017

Notes

zapytaj eksperta
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • realtor.com
 • Centralny Rejestr
 • ARCHETON - projekty domów
 • Facebook nieruchomości