Przegląd prasy

Najnowsze oferty
Przegląd prasy 20-25.02.2017

2/25/2017 | PFRN - Fagora.pl
 
 
 • Lokale komunalne: Wyższy dochód w rodzinie? Podwyżka czynszu albo bruk

  Zgodnie z nowym projektem gmina będzie obowiązkowo co dwa i pół roku badała sytuację dochodową rodzin, którym wynajmuje lokale komunalne. W przypadku gdy ustali, że dochód jest wyższy od określonego przez nią progu, podniesie czynsz. Obecnie lokale komunalne często są zajmowane przez osoby, które są w bardzo dobrej sytuacji materialnej. Tymczasem ponad 165 tys. rodzin czeka na przyznanie mieszkania. Projekt nowelizacji przewiduje jednak mechanizm, który pozwoli złagodzić skutki dla lokatorów. Podwyżka czynszu o więcej niż 50 proc. będzie wprowadzana stopniowo, przez pierwszych sześć miesięcy. Resort infrastruktury chce też, aby samorządy zawierały umowy na najem lokali na czas nie krótszy niż pięć lat i nie dłuższy niż 10. Aby podpisać kolejną umowę, ponownie sprawdzi sytuację dochodową najemcy. Resort infrastruktury nie wycofał się natomiast z wyeliminowania automatycznego dziedziczenia mieszkań komunalnych. Z badań wynika, że osoby, które w ten sposób dostają mieszkania komunalne, stanowią ok. 30 proc. wszystkich przypadków rozdysponowania gminnych kwater. Po zmianie przepisów umowa będzie wygasać po śmierci najemcy. Ale lokatorzy będą mogli wystąpić o podpisanie kolejnego kontraktu. Wówczas gmina sprawdzi ich sytuację materialną.

  Gazeta Prawna; 20.02.2017 • Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie? Inwestorzy wolą z pozwoleniem

  Domy jednorodzinne można stawiać, uzyskując pozwolenie na budowę albo na zgłoszenie. Wciąż bardziej popularne jest pierwsze rozwiązanie, choć mówiło się, że ze zgłoszeniem będzie łatwiej. Początkowo banki nie chciały udzielać kredytów na budowę domów na zgłoszenie. Dziś nie ma już z tym problemów – mówi Mariola Berdysz. To, co odstręcza inwestorów od skorzystania ze zgłoszenia, to komplikacje w razie istotnego odstąpienia od projektu budowlanego. Bardzo często w trakcie budowy domu pojawiają się nowe pomysły co do jego wyglądu. Jeżeli chce się je zrealizować legalnie, trzeba dokonać zmian w projekcie budowlanym. W wypadku domu stawianego na zgłoszenie trzeba uzyskać pozwolenie budowlane i przygotować nowy projekt budowlany.

  Rzeczpospolita; 21.02.2017 • Służebność przesyłu: Kiedy usunięcie urządzenia przesyłowego będzie zasadne?

  Nawet bezprawne posadowienie urządzenia przesyłowego, ale w celu realizacji np. zadań publicznych uzasadniać może pozostawienie tego urządzenia na nieruchomości i pozbawienia właściciela obciążonej nieruchomości ochrony. Zgodnie z art. 305 [3] § 3 Kodeksu cywilnego jeżeli urządzenie przesyłowe nie jest już wykorzystywane do celu, w jakim zostało posadowione na nieruchomości, na przedsiębiorcy przesyłowym ciąży obowiązek usunięcia tych urządzeń, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest obowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody. Kiedy zatem żądanie usunięcia czynnego urządzenia przesyłowego będzie uzasadnione? Odpowiedź nie wydaje się oczywista, ale „wystarczy” skonfrontować interesy jakie przemawiają za posadowieniem infrastruktury przesyłowej w jej dotychczasowym położeniu oraz racje jakie przemawiają za jej usunięciem.

  Gazeta Prawna; 22.02.2017 • Polskę czeka boom na biura serwisowane. Powód? Napływ firm po Brexicie

  W Polsce popularność biur serwisowanych wzrasta i silnie łączy się ze wzrostem świadomości tej formy wynajmu. Pozytywnie na trend wpływa również zauważalne sondowanie rynku przez firmy z Wielkiej Brytanii, które w obliczu Brexitu zastanawiają się nad przeniesieniem części biznesu do Polski. firma korzystająca z biur serwisowanych może bowiem dostosować powierzchnię wynajmowanej przestrzeni oraz okres najmu do swoich potrzeb - nie ponosi więc dodatkowych, niepotrzebnych kosztów. Ta elastyczność oznacza, że przy całkowitej kalkulacji kosztów, biura serwisowane nie są droższe od tradycyjnych form najmu.

  Forsal; 23.02.2017 • Środki na program MdM wyczerpane. Czy warto czekać 10 miesięcy na dopłatę?

  Rządowe dopłaty znów dotyczą tylko nowych mieszkań z terminem ukończenia w 2018 r. Na możliwość dotowania gotowych lokali deweloperskich oraz używanych mieszkań, trzeba czekać do stycznia. Dlatego wielu potencjalnych uczestników MdM-u zadaje sobie pytanie, czy przełożenie zakupu lokum o 10 miesięcy będzie dobrym wyborem. Przed podjęciem takiej decyzji, warto uważnie sprawdzić aktualną ofertę deweloperów. Okazuje się bowiem, że na terenie niektórych miast podaż dotowanych lokali (z terminem ukończenia w 2018 r.) nieznacznie wzrosła w porównaniu z połową grudnia minionego roku.

  Forsal; 24.02.2017 • Wynajem mieszkania w wakacje to działalność gospodarcza

  Udostępnienie lokalu na krótkie pobyty w sezonie letnim powoduje utratę prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Takie wnioski wynikają z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z a 13 stycznia 2017 r. (0461-ITPB1.4511.897.2016.1.AK). Organ podatkowy wskazał, że wynajem nieruchomości na krótkie pobyty, czyli tzw. najem krótkoterminowy jest w istocie szeregiem cyklicznych, powtarzalnych okresowo, w sposób zorganizowany i ciągły czynności, podejmowanych w celach zarobkowych, tj. wykonywanych w sposób wynikający z definicji działalności gospodarczej. Przychody uzyskiwane z tytułu wynajmu nieruchomości – jako usługi związane z zakwaterowaniem na krótkie pobyty – powinny więc zostać zakwalifikowane do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli do przychodów z działalności gospodarczej.

  Rzeczpospolita; 25.02.2017Notes

zapytaj eksperta
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • Centralny Rejestr
 • ARCHETON - projekty domów
 • Facebook nieruchomości
 • realtor.com