Felietony

Najnowsze oferty
Nota prawna

1/6/2011 | Fagora.pl

Niniejszy serwis www.fagora.pl (dalej: „Serwis”) został przygotowany przez Polską Federację Rynku Nieruchomości (PFRN) z siedzibą w Warszawie, jako serwis informacyjny dla biur pośrednictwa oraz osób fizycznych i prawnych pragnących kupić, sprzedać, wynająć bądź dokonać innej usługi związanej z rynkiem nieruchomości w Polsce i obrotem nieruchomościami.

Informacje i materiały zamieszczane na łamach Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego, chroniony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631, ze zm.).
 
Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie lub inne rodzaje wykorzystania materiałów zawartych w Serwisie dozwolone jest wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego oraz realizacji celów Serwisu.
Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji lub materiałów zawartych w Serwisie, przekazane przez odwiedzającego Serwis lub Użytkownika nie będą traktowane przez PFRN jako poufne.
 
Odwiedzający Serwis lub Użytkownik, z chwilą zamieszczenia materiałów lub informacji w Serwisie, upoważnia niniejszym PFRN, bez prawa do wynagrodzenia, do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania zamieszczonych informacji i materiałów bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych. Wszelkie przedmioty praw własności intelektualnej zawarte w takich informacjach lub materiałach mogą zostać wykorzystane przez PFRN w dowolny sposób, w szczególności w dystrybucji, marketingu i reklamie.
 
 
PFRN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje lub materiały autorstwa osób trzecich lub zamieszczone w Serwisie bez zgody PFRN.
 
PFRN informuje, że Serwis może zawierać odnośniki do innych strony internetowych, które nie zostały przygotowane przez PFRN i za informacje, opinie i materiały tam zawarte nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 
 
PFRN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z posłużenia się informacjami zawartymi w Serwisie.

Przedstawione propozycje nieruchomości nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter informacyjny.Notes

centralny rejestr pośredników i zarządców
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

  • Centralny Rejestr
  • Facebook nieruchomości
  • ARCHETON - projekty domów
  • realtor.com