Zmiany w prawie

Najnowsze oferty
Zmiany prawa - grudzień 2016

12/1/2016 | PFRN
 
 
 
W tym miesiącu m.in. wchodzą w życie:


 • 02-12-2016

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej [ zobacz ]


 • 6-12-2016

  ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego [ zobacz ]


 • 14-12-2016

  USTAWA z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych [ zobacz ]

  USTAWA z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi [ zobacz ]


 • 17-12-2016

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę [ zobacz ]


 • 30-12-2016

  USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw [ zobacz


 • 31-12-2016

  USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej [ zobacz
 

Notes

zapytaj eksperta
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • Facebook nieruchomości
 • realtor.com
 • ARCHETON - projekty domów
 • Centralny Rejestr