Zmiany w prawie

Najnowsze oferty
Zmiany prawa - kwiecień 2016

4/2/2016 | PFRN
W tym miesiącu m.in. wchodzą w życie:
 
 
 
 
01.04.2016
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego [ zobacz więcej ]

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych [ zobacz więcej ]

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych [ zobacz więcej ]

 • USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym [ zobacz więcej ]
 
 
2-04-2016
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu [ zobacz więcej

7-04-2016
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa [ zobacz więcej ]

15-04-2016
 • USTAWA z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody [ zobacz więcej ]

 • USTAWA z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy [ zobacz więcej ]

 • USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej [ zobacz więcej ]

 • USTAWA z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych [ zobacz więcej ]

17-04-2016
 • USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw [ zobacz więcej ]
 
30-04-2016
 • USTAWA z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy [ zobacz więcej ]


Uwaga: powyższy wykaz to, tylko wybrane przepisy. Jednocześnie przypominamy, że Sejm może uchwalić ustawę, która wejdzie w życie do końca bieżącego miesiąca.
Notes

zapytaj eksperta
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • Centralny Rejestr
 • Facebook nieruchomości
 • ARCHETON - projekty domów
 • realtor.com