Zmiany w prawie

Najnowsze oferty
Zmiany prawa - luty 2017

2/2/2017 | PFRN
W tym miesiącu m.in. wchodzą w życie:

 

 
 • 08-02-2017

  USTAWA z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw [ zobacz więcej ]

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 10 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego [ zobacz więcej ] • 15-02-2017

  USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego [ zobacz więcej ] • 16-02-2017

  USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze [ zobacz więcej ]

Notes

centralny rejestr pośredników i zarządców
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • Facebook nieruchomości
 • realtor.com
 • ARCHETON - projekty domów
 • Centralny Rejestr