Zmiany w prawie

Najnowsze oferty
Zmiany prawa - marzec 2015

3/1/2016 | PFRN
W tym miesiącu m.in. wchodzą w życie:

 
 • 01.03.2016
  USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym [ zobacz ]

  USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. [ zobacz


 • 2-03-2016
  USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny [ zobacz


 • 4-03-2016
  USTAWA z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze [ zobacz ]

  USTAWA z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze [ zobacz ]


 • 18-03-2016
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie [ zobacz ]
 


 

Notes

zapytaj eksperta
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • Facebook nieruchomości
 • realtor.com
 • ARCHETON - projekty domów
 • Centralny Rejestr