Zmiany w prawie

Najnowsze oferty
Zmiany prawa - październik 2016

10/1/2016 | PFRN
 
 
 • 01.10.2016

  USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej [ więcej ]

  USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego [ wiecej ]

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe [ więcej ]


 • 9.10.2016

  USTAWA z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji [ więcej
 

Notes

centralny rejestr pośredników i zarządców
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • Centralny Rejestr
 • realtor.com
 • ARCHETON - projekty domów
 • Facebook nieruchomości