Zmiany w prawie

Najnowsze oferty
Zmiany prawa - styczeń 2017

1/1/2017 | PFRN
W tym miesiącu m.in. wchodzą w życie:

 
 • 01-01-2017

  USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [zobacz]

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących [zobacz]

 • 3-01-2017

  USTAWA z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym [zobacz]


 • 06-01-2017

  USTAWA z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw [zobacz]


 • 10-01-2017

  USTAWA z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich [zobacz]


 • 12-01-2017

  USTAWA z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw [zobacz]

Notes

centralny rejestr pośredników i zarządców
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • Facebook nieruchomości
 • ARCHETON - projekty domów
 • realtor.com
 • Centralny Rejestr