Zmiany w prawie

Najnowsze oferty
Zmiany prawa - wrzesień 2016

9/1/2016 | PFRN
W tym miesiącu m.in. wchodzą w życie:
 
 
 • 01.09.2016

  USTAWA z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy [ zobacz więcej ]

  USTAWA z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej [ zobacz więcej ]


 • 2.09.2016

  USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw [ zobacz więcej ]

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług [ zobacz więcej ]

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej [ zobacz więcej ]


 • 7.09.2016

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego [ zobacz więcej ]


 • 9.09.2016

  USTAWA z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [ zobacz więcej ]


 • 17.09.2016

  USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy [ zobacz więcej ]

Notes

zapytaj eksperta
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • ARCHETON - projekty domów
 • Facebook nieruchomości
 • Centralny Rejestr
 • realtor.com